Architektura jest sztuką, której celem jest piękno. Zgodnie z zasadami Witruwiusza cechy dobrej architektury to:

 • „ordinatio – uporządkowanie i proporcja
 • dispositio – dyspozycja
 • eurytmia – wdzięk i właściwe zestawienie elementów
 • symetria – harmonijna zgodność i współzależność części budowli (niekoniecznie zwierciadlane odbicie jej części w stosunku do osi!)
 • decor – stosowność
 • distributio – oszczędność i umiarkowanie

Dodając do tych cech także: jakość, terminowość i rzetelność wykonania, z pewnością uzyskają Państwo pożądany efekt.

Ponadczasowość pracy Naszych architektów

Dobra architektura nie jest uzależniona od „ducha czasów” w których powstaje, ponieważ ideał piękna był, jest i będzie ponadczasowy. Do nas – architektów i urbanistów – należy jedynie obowiązek, aby go permanentnie poszukiwać, na nowo odkrywać i twórczo realizować.

Państwa zlecenia są dla nas inspiracją, a projektowanie taktujemy jako służbę społeczności oraz poszukiwanie ideałów piękna, trwałości i użyteczności, urzeczywistnianych w dziełach jakimi są budynki, osiedla, miasta.

Projektujemy budynki inne niż wszystkie

W projektowaniu staramy się realizować zasady architektury klasycznej akceptując jednocześnie te dobre zmiany, które przyniósł modernizm i tzw. architektura nowoczesna. Specjalizujemy się w następujących tematach:

 • Architektura klasyczna (pod tym sformułowaniem rozumiemy projektowanie budynków z uwzględnieniem przytoczonych powyżej klasycznych zasad architektury wg Witruwiusza, czyli dbałość o proporcje, wdzięk i stosowność dzieła, oszczędność i umiarkowanie środków wyrazu, a nade wszystko dążenie do harmonii z otoczeniem),
 • Architektura nowoczesna (rozumiana jako „architektura właściwa nowym czasom”, co w praktyce oznacza poszukiwanie nowych form, a nie wyłącznie stosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych),
 • Architektura tradycyjna (uznanie wartości lokalnych tradycji architektonicznych i budowlanych w rozwoju przestrzennym, który powinien być permanentnym doskonaleniem tego co zastane w drodze do doskonałości, która – choć niemożliwa do osiągnięcia – powinna być celem działań każdego architekta i urbanisty),
 • Architektura „dworkowa” (nawiązanie do narodowego archetypu domu mieszkalnego jakim jest „dwór polski”, jego twórczy rozwój w oparciu o klasykę i piękno dawnych siedzib szlacheckich),
 • Budownictwo zrównoważone (‘budownictwo jutra’, które ma nie tylko wykorzystywać nowinki techniczne, służące poszanowaniu energii i środowiska, ale także łączyć nowoczesne rozwiązania z ponadczasowymi wartościami architektury i sztuki.