budownictwo zrownowazoneBudownictwo zrównoważone, wiodącym trendem XXI wieku

Budownictwo zrównoważone, za swój nadrzędny cel, stawia na pełne wykorzystanie natury i jej dobra, zarówno przy budowie, jak i przy eksploatacji budynku. Oprócz samego dobroczynnego wpływu na naturę, mamy też na uwadze aspekt ekonomiczny, (zmniejszenie kosztów użytkowania) oraz obywatelski, czyli minimalizacja negatywnego wpływu na społeczeństwo.

Budownictwo zrównoważone a nasza wygoda

Ideą budownictwa zrównoważonego jest wzgląd na dzień jutrzejszy. Jutro, to nie tylko to co zostanie po obecnym dniu, ale także to, jak będzie wyglądał dzień kolejny. Zastosowanie budownictwa zrównoważonego, ma za zadanie nie tylko współgrać z naturą, ale także:

 • zmniejszyć koszty użytkowania naszego domu, przy wykorzystaniu materiałów i technologii, dzięki którym zaoszczędzimy pieniądze,
 • wykorzystać dobra natury, które de facto, będą musiały być wykorzystane w większym stopniu, ze względu na wymuszenia prawno-obyczajowe XXI wieku,
 • oddziaływać społecznie, jako minimalizację zanieczyszczeń na środowisko, które jest dobrem wspólnym.

Budownictwo zrównoważone – praktyczne rozwiązania

W przypadku budownictwa zrównoważonego, podstawowym czynnikiem wpływającym na jego wymiar, jest zmniejszenie kosztów użytkowania danego budynku. Niezwykle szerokie jest spektrum rozwiązań ekologicznych, jednak do najważniejszych z nich należą:

 • zakładanie paneli solarnych – dziś jest to metoda, która zamienia energię słoneczną nie tylko na elektryczną, ale także ogrzewa wodę i produkuje prąd. Rozwiązania solarne, są na tyle popularne, że ich zastosowanie jest obecnie wręcz powszechne, nie tylko w budownictwie światowym, ale coraz częściej na lokalnym rynku budowlanym,
 • budowa przydomowych oczyszczalni – system ten sprawdza się nie tylko, jak się powszechnie wydaje, przy oszczędzaniu wody, ale dzięki zastosowaniu w nich ‘biologicznie przyjaznych bakterii’, bardzo dobrze wpływa na lokalny ekosystem, bardzo często i tak nadszarpnięty przez działalność człowieka,
 • instalacja pieca spalającego biomasę, czyli wykorzystanie paliw z produktów odnawialnych a zatem:
  • beli lub kostek słomianych,
  • drewnianych zrębków, pelett, brykietów,
  • spalanie ściółki i suszu naturalnego (jesienne liście, trawa).

W przypadku pieca na biomasę, ważne jest też, aby wykorzystywać pompy ciepła, w celu zmniejszenia strat energii. Dodajmy, że piece na biomasę, nie produkują dwutlenku węgla, a cena biomasy jest dużo niższa, niż innych paliw.

Właśnie spalanie, jest w przypadku budownictwa zrównoważonego czynnikiem bardzo istotnym. Komisja Europejska ds. budownictwa kładzie szczególny nacisk, na zmniejszenie emisji Co2 w budynkach. Obecnie na przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu i zmniejszeniu emisji Co2 czuwa ‘protokół z Kyoto’, którego postanowienia zostały przedłużone do 2020 rok przez Unie Europejską wraz z zrzeszonymi z nią państwami (Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monaco).

Stad właśnie coraz szersze rozwiązania dotyczące spalań oraz wytwarzanych w tym procesie gazów cieplarnianych, wykorzystywane są przy budownictwu zrównoważonym.

Ekologiczne systemy przy budowie domów zrównoważonych

Samo zmniejszenie emisji Co2, czy obniżenie kosztów zużycia wody, leży w gestii czysto technicznej. Istnieją dziś bowiem technologie spalania, zastosowane w najnowszych piecach, jak i w spalanych w nich produktach. Podobnie jest w przypadku wody, którą dzięki systemom EKO montowanych w domach zrównoważonych, wykorzystujemy w większym stopniu, co ogranicza jej zużycie, pozwalając zaoszczędzić pieniądze.

System EKO, jest to nic innego, jak ‘zmniejszenie zużycia’. Pojęcie proste ale niezwykle szerokie, gdyż do tego słowa możemy podciągnąć zarówno wspomnianą wodę (zmniejszenie jej zużycia np. w pompach wodnych, obiegach wody, lub typowych urządzeniach AGD jak pralka, czy zmywarka)ale także i przy segregacji śmieci lub użyciu konkretnych materiałów (drzewo lub cegła) które dzięki swoim właściwościom, korzystniej dla nas oddają ciepło.

Do weryfikacji, która posłużyć ma ocenie czy dom jest faktycznie zbudowany przy założeniach budownictwa zrównoważonego, posłużyć mogą systemy LEED i BREEAM.

Oba rzecz jasna różnią się od siebie, ale najważniejsza cecha jest wspólna. A jest nią kryterium środowiskowe. I to właśnie tu, zdarzają się wspomniane różnice. Różnorodność ocen, polega jednak bardziej na tym iż LEED i BREEAM inaczej wartościują poszczególne podpunkty w całościowej ocenie budownictwa zrównoważonego. Dlatego bardzo często się zdarza, że wyniki są dla tych systemów różne.

Warto tu jednak pamiętać, o samej idei budownictwa zrównoważonego, gdyż sam ocena, choć na pewno miarodajna, powinna być w tym wypadku, jedynie ukierunkowaniem.

Wykorzystywanie energii

Ekologiczne materiały wykorzystywane w budowie domów zrównoważonych

Jednak aby to wszystko w naszym zrównoważonym domu było wykorzystane w 100%, należy przedsięwzięcie rozpocząć od doboru odpowiednich materiałów. Dlatego w budownictwie zrównoważonym najlepiej sprawdzają się:

 • Cegły, które same w sobie są dobrą izolacją ciepła, jednak dodatkowo ocieplone, np. wełną, oddają kilkakrotnie mniej energii, która zostaje wewnątrz naszego domu,
 • Drewno, która ma właściwości termoregulacyjne, dodatkowo zapewniają odpowiednia wilgotność,
 • Bloki ekologiczne, są często produkowane z materiałów wtórnych, które wolniej oddają energie i są przyjazne dla środowiska naturalnego. W budownictwie zrównoważonym, ten materiał jest postrzegany nie tylko jako ‘energetycznie wydajny’, ale także jako przyjazny środowisku.

Poza samym wykorzystaniem materiałów w procesie budownictwa zrównoważonego, niezwykle istotne jest też samo wykorzystywanie zasobów energetycznych.

Zrównoważone – znaczy tyle co efektywne, dlatego tak ważne jest to, jak efektywnie, wykorzystać, to co jest w wyposażeniu domu standardem.

 • Okna – odpowiednie nasłonecznienie, jest w przypadku budownictwa zrównoważonego czynnikiem podstawowym. Odpowiednie usytuowanie okien, pozwala na najkorzystniejszy przepływ światła, a także pozwala na wykorzystywanie ‘naturalnej wentylacji’, szczególnie przydatnej w okresie letnim.
 • Izolacja – stosowana nie tylko w ścianach zrównoważonego domu, ale także suficie, dachu, półpiętrach czy piętrach. Pozwala na mniejsze straty przy oddawaniu energii. Obecnie wiele izolacji stosowanych przy zrównoważonym budownictwie jest produkowane z materiałów ekologicznie przyjaznych:(wełna owcza, linoleum), lub wytwarzanych z produktów wtórnych (panele trocinowe, cegły wypalane na słońcu).
 • Wentylacje – ich rodzaj i zastosowanie, powinien być dobrany, do funkcjonalności, ale też do odpowiedniego przepływu energii. Dzisiejsze wentylacje, są oprócz doskonałego regulatora temperatury w pomieszczeniach, świetnym nośnikiem energii, a ich odpowiednio poprowadzony przepływ, pozwala na doskonałe rozłożenie się ciepłoty oraz przy zachowaniu wyżej wymienionej izolacji, także jej utrzymaniu. Budownictwo zrównoważone stosuje systemy wentylacyjne, na szeroką skalę, pozwalając przy tym na oszczędności energii jak i naszych finansów.

Budownictwo zrównoważone a Unia Europejska

35% wszystkich gazów cieplarnianych produkują w Unii Europejskiej budynki. I choć ta tendencja jest malejąca, to nadal wprowadzanych jest coraz więcej przepisów mających ten proceder właśnie takim utrzymać.
Komisja Europejska, właśnie od budownictwa postanowiła zacząć masowe oszczędności, z tytułu strat energii, czy emisji Co2. Jak wiemy, Unia stawia na innowacyjność. Jest to gałęź która bezpośrednio tyczy się budownictwa zrównoważonego.

Priorytetem stały się nie tylko typowe dla owego zrównoważonego budownictwa rozwiązania, ale przede wszystkim normalizacja przepisów, które za swój cel nadrzędny w nowych perspektywach, stawiają na wspieranie każdej nowej formy oszczędności energii i racjonalizacji w procesach destrukcyjnych dla środowiska.

Budownictwo zrównoważone – w służbie ekologii

Budownictwo zrównoważone, jest nacechowane bardzo pozytywnie. I słusznie, bo któż nie chciałby być odbierany jako osoba ‘społecznie i ekologicznie poprawna’ a przy okazji zaoszczędzić przy eksploatacji pieniądze? Dlatego szczególnie zachęcamy Państwa, do zapoznania się z ofertą budowy domów zrównoważonych. Skierowana jest ona do wszystkich tych Państwa, którzy chcą zainwestować dzisiaj, w to abyśmy wszyscy mieli lepsze jutro.