Nasze kamienice, nasze ulice.
Głos w sprawie dyskusji na temat finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz współczesnych trendów w projektowaniu budynków mieszkalnych.
https://www.nowakonfederacja.pl/nasze-kamienice-nasze-ulice/

Akt oskarżenia? Uwagi do raportu o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce.
Uwagi do raportu zleconego przez Prezydenta RP w końca 2013 roku, na temat ekonomicznych skutków niekontrolowanego rozwoju przestrzennego w Polsce.
Uwagi do Raportu Prezydenta

Polska w budowie… jak Burkina Faso.
Przemyślenia na temat procedury uzyskania pozwolenia na budowę w kontekście wyborów parlamentarnych sprzed trzech lat.
https://cafr.pl/polska-w-budowie-jak-burkina-faso/

Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako efekt ewolucji systemów prawnych na przełomie XIX i XX wieku, (rozdział IV „Praktyka systemów prawnych”)
Fragment dysertacji doktorskiej (autorstwa dr inż. arch. Michała Domińczaka) z 2008 roku na temat prawa i przestrzeni miejskiej. Mimo, że tekst wymaga pewnej weryfikacji, jest jednak cennym źródłem wiedzy na temat ewolucji prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych w wielkich miastach Europy i USA.