„Urbanistyka zaczyna się tam gdzie kończy się spontaniczność”

urbanistyka miastaUrbanistyka to sztuka kształtowania przestrzeni i choć w dosłownie rozumiana dotyczy miast, to w praktyce odnosi się do każdej osady ludzkiej. Do charakterystycznych cech dobrych projektów urbanistycznych należy według nas:

  • włączenie usług oraz handlu w program funkcjonalny osiedli mieszkaniowych,
  • preferowanie komunikacji pieszej, przy zachowaniu możliwości parkowania przyulicznego,
  • stosowanie szerokiego wachlarza typów zabudowy mieszkalnej: od wolnostojących domów, poprzez zabudowę zwartą, atrialną na niskiej zabudowie wielorodzinnej skończywszy.

Nowa urbanistyka, najlepsza funkcjonalność przestrzenna

W swojej pracy zamierzamy kierować się ideami ruchu Nowej Urbanistyki (New Urbanism). Według jej reguł, miasta powinny składać się ze zróżnicowanych funkcjonalnie i formalnie wspólnot (sąsiedztw) skupionych wokół wspólnej przestrzeni publicznej – placu, skweru, rynku. To oznacza, że właściwe planowanie jest kluczem do efektywnego rozwoju przestrzennego.

Za początek narodzin ruchu Nowej Urbanistyki, uznaje się projekt i realizację Seaside – niewielkiego lecz samodzielnego osiedla położonego w północnej Florydzie nad brzegiem Zatoki Meksykańskiej. Autorami koncepcji urbanistycznej oraz – co nie mniej ważne – kodeksu określającego zasady zabudowy byli Elizabeth Plater-Zyberk i Andres Duany.

Do najważniejszych zasad Nowej Urbanistyki (zwanej niekiedy „Neotradycyjną Urbanistyką“) należy:

  • budowa społeczności lokalnych za pomocą odpowiednich działań planistycznych,
  • projektowych i inwestycyjnych, zróżnicowanie funkcjonalne i społeczne w obrębie nowych osiedli (Mixed-Use & Diversity),
  • nastawienie na komunikację pieszą jako nadrzędną w obrębie osiedla (Walkability)
  • zabudowa kształtowana w zgodzie z lokalną tradycją.

Zastosowanie Nowego Urbanizmu w naszych ofertach

Zgodnie z ideami ruchu Nowej Urbanistyki, bazując na doświadczeniach pracy w jednostkach administracji publicznej, współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz pracy naukowej w Polsce i USA, wykonujemy wszelkie ekspertyzy i analizy urbanistyczne. Nasze doświadczanie, pomoże Państwu, przy realizacji wszelkich projektów urbanistycznych.

Oferta architektów z M+projekt skierowana jest także do samorządów gminnych chcących, które w oparciu o ruch Nowej Urbanistyki, chcieliby przygotować plany zagospodarowania przestrzennego.