Ekspertyzy urbanistyczne w oparciu o koncepcję

Odpowiednia koncepcja zabudowy urbanistycznej, zawsze początkuje późniejszy jej plan i realizację samego procesu urbanistycznego. Aby jednak sam plan został w pełni zrealizowany, należy przeprowadzić odpowiednią ekspertyzę urbanistyczna.

Ekspertyza urbanistyczna ma ona na celu:

  • analizę kompozycji miejskiej w celu wytyczenia, lub zaplanowania odpowiedniej drogi działania inwestycyjnego (często zdarza się iż ekspertyza urbanistyczna, jest przeprowadzana już na etapie planowania),
  • potwierdzenie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności z miejscowymi planami,
  • ocenę stopnia trudności przeprowadzenia ewentualnych prac, ich czasu i kosztów, oraz ewentualnej minimalizacji ewentualnych konfliktów adresatów poszczególnych obiektów,

Ekspertyzy urbanistyczne, za swój nadrzędny cel stawiają dokładne rozplanowanie potencjalnego zagospodarowania urbanistycznego. Jej dokładne przeprowadzenie, pozwoli na zhierarchizowanie prac, określenia stopnia ich trudności, a także skonkretyzowania planów, które po ekspertyzie urbanistycznej, mogą być doprecyzowane.

Ekspertyzy urbanistyczne a ich wpływ na poszczególne podmioty

Urbanistyka to sztuka kształtowania przestrzeni i choć, dosłownie rozumiana dotyczy miast, to w praktyce odnosi się do każdej osady ludzkiej.
Planowanie przestrzenne musi iść w parze, z interesami innych użytkowników, ale także z ochroną środowiska, oraz walorów kultury, znajdujących się na danej przestrzeni.

Nasi urbaniści, przeprowadzą nie tylko ekspertyzy o wyżej wymienione kryteria, podchodząc do każdego zadania które Państwo im powierzą, bardzo indywidualnie, ale też w oparciu o zasadę planowania, podpowiemy najlepsze rozwiązania tak aby najbardziej efektownie wykorzystać rozwój przestrzenny.