M+projekt doradztwo architektoniczne
Michał Domińczak

ul. Wyścigowa 61
93-446 Łódź

tel. 602-616-060

e-mail: mplusprojekt@wp.pl