Globalne zastosowanie rekonstrukcji budynków zabytkowych

projektowanie w stylach historycznychRekonstrukcja budynków zabytkowych, zyskała szczególne znaczenie, po II wojnie światowej. Ogrom zniszczeń, któremu uległy nie tylko dane obiekty, ale także plany, projekty czy ich szkice, doprowadził do sytuacji, gdzie masowo zaczęto rekonstruować dane obiekty. Natomiast w przypadku np. Pałacu Biskupów Krakowskich w Warszawie, odbudowa była prowadzona na podstawie planów znacznie starszych, sprzed zniszczeń.

Rekonstruowano także całe fragmenty miast, przeważnie w wyniku zniszczeń wojennych. Takie przykłady odbudowy prowadzonej w Polsce po 1945 roku to :

  • Warszawa (Stare Miasto, Zamek Królewski, czy Teatr Wielki),
  • Gdańsk (część śródmiejska, zatoka portowa),
  • Wrocław (Stare Miasto).

 

Natomiast na świecie, rekonstrukcji budynków, lub obszarów zabytkowych, podjęto się np. w:

  • Dreźnie (zniszczeniu uległo 95% obszaru zabytkowego w centralnej części miasta),
  • Hamburgu (Stare Miasto i port),
  • Londynie (niemieckie naloty dywanowe zniszczyły zabytkową część portu).

 

Projektowanie w stylach historycznych

W oparciu o widzę historyczną, zbiory lub projekty architektoniczne, można w dużym stopniu w pełni zrekonstruować uszkodzone, lub całkowicie zniszczone budowle. Teraźniejszość wymusza nieco odnoszenie się do przeszłości, gdyż coraz więcej mamy chętnych, na odrestaurowywanie nie tylko obiektów zniszczonych, ale także, projektowanie w oparciu o style historyczne.

Aby odzwierciedlić dany projekt historyczny trzeba:

  • Znać konkretną epokę historyczną, jej cechy charakterystyczne, i wyróżniające ją szczegóły,
  • Posiadać materiały, zarówno typowo budowlane, jak i te, które staną się podstawą, do stworzenia odpowiednich projektów, przy realizacji Państwa pomysłów,
  • Odnaleźć inspirację, do realizacji wybranej wizji.

 

Rekonstruujemy budynki zabytkowe dla Państwa

Te wszystkie cechy, posiadają nasi architekci, którzy w pełni zaangażują się w realizację Państwa pomysłów. Warto tu też zaznaczyć, że w rekonstrukcji budynków zabytkowych, należy też dopatrywać się pewnej głębi. Misji, która ma na celu nie tylko ‘sama odbudowę’ dla celów własnych, często typowo komercyjnych, ale także a może przede wszystkim, chęć przekazania swojej wizji potomności, która dzięki realizacji Państwa projektów, będzie miała jak odkrywać historię dzięki Architekturze historycznej.