architektura dworkowaArchitektura ‘dworkowa’ jako część tożsamości narodowej

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku architekci polscy kontynuowali poszukiwania tzw. stylu narodowego twórczo rozwijając doświadczenia z początków XX wieku. Tak narodziła się architektura dworkowa będąca wyrazem ambicji i silnego poczucia własnej wartości mieszkańców odrodzonej Rzeczypospolitej. W latach 1918-1939 powstały tysiące budynków w stylu dworkowym – od skromnych domów robotniczych i gospodarstw rolnych, poprzez wille i kamienice, aż po budynki urzędów i dworców kolejowych.

Architektura dworkowa do tej pory potwierdza polską obecność na terenach dawnych kresów wschodnich – dzisiejszej Białorusi, Litwy i Ukrainy. Zasięg stylu dworkowego określa de facto zasięg cywilizacji łacińskiej na wschodzie Europy.

Dwór Polski jako narodowy archetyp domu mieszkalnego

Dwór to archetyp polskiej architektury – stanowi jej symboliczne ucieleśnienie w wymiarze tak regionalnym jak i krajowym. Jest tym dla Polaków czym rancho dla Amerykanina czy hacienda dla Meksykanina – symbolem tęsknoty za wolnością i swobodą, immanentną częścią tożsamości narodowej.

Specyfika architektury dworkowej polega na jedynej w swoim rodzaju odrębności stylistycznej i kompozycyjnej. Cechami charakterystycznymi są:

  • symetryczna kompozycja
  • charakterystyczny wysoki, łamany dach,
  • uproszczone formy klasyczne

Dwór polski to klasycyzm w wernakularnym (lokalnym) wydaniu.

Architektura dworkowa dziś

Styl dworkowy przeżył krótką reaktywację w początku lat 90 XX wieku. Niestety obecnie w wyniku niedokształcenia projektantów i nieznajomości klasycznych zasad architektury, kojarzy się raczej z kiczem styropianowych „gragameli”, niż z dostojnym ale swojskim pięknem przedstawianym ongiś przez prof. Wiktora Zina.

Projektowanie w stylu dworkowym wymaga głębokiej wiedzy historycznej i architektonicznej. Architektura dworkowa to nie „stromy dach + betonowa kolumienka” .

Zdecydowana większość tzw. projektów w stylu dworkowym oferowana przez pracownie architektoniczne, to w istocie pokraczne, kiczowate i nieproporcjonalne budowle deprecjonujące ideę architektury dworkowej.

Stylistyka dworkowa powinna zainteresować ludzi o silnym poczuciu własnej wartości, tych którzy pragną wyrazić swoje przywiązanie do tradycji i historii oraz podkreślić własną tożsamość.

Nasza pracownia oferuje profesjonalne, oparte na gruntownej wiedzy akademickiej i praktycznej, przygotowanie projektów w stylu nawiązującym do tradycji architektury dworkowej.

Jesteśmy w stanie wykonać również rekonstrukcje dworów które zostały zburzone – również z zastosowaniem historycznych technik budowlanych.