Przygotowywany przez rząd i parlament projekt nowelizacji prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych przewiduje wprowadzenie jednolitego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Kodeks ten wprowadza nową kategorię uproszczonego planowania urbanistycznego w gminach określoną jako miejscowe przepisy urbanistyczne.

Ma to być dokument obowiązujący na terenie całej gminy, wspomagający planowanie przestrzenne na terenach gdzie nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe przepisy urbanistyczne – zakres regulacji

Według ustawodawcy miejscowe przepisy urbanistyczne powinny określać następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • maksymalną intensywność zabudowy,
  • maksymalną liczba kondygnacji,
  • minimalną i maksymalną wysokość zabudowy,
  • minimalną wielkość działek,
  • minimalną i maksymalną ilość miejsc parkingowych (w tym % miejsc dla osób niepełnosprawnych),
  • dyspozycję i formę zabudowy,
  • minimalną powierzchnię biologiczne czynną

Ponadto miejscowe przepisy urbanistyczne mogą określać również kolorystykę i rodzaj materiałów budowlanych, rozwiązania detali architektonicznych, małej architektury oraz sposób kształtowania zieleni.

Miejscowe Przepisy Urbanistyczne – oferta

Bazując na doświadczeniach pracy w jednostkach administracji publicznej, współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz pracy naukowej w Polsce i USA, jako pierwsza firma w Polsce oferujemy samorządom gminnym przygotowywanie miejscowych przepisów urbanistycznych w oparciu kody form przestrzennych zgodnie z ideami ruchu Nowej Urbanistyki

Skontaktuj się w sprawie kosztów przygotowania miejscowych przepisów urbanistycznych.