Dostrzegamy istotną choć niedocenianą rolę prawa w kształtowaniu przestrzeni miast i osiedli. W projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym istotną rolę obejmuje zarówno zdolność interpretacji istniejących przepisów, jak również potencjał do tworzenia nowych reguł. Umiejętność działania na pograniczu prawa, architektury i urbanistyki jest szczególnie ważna w procesie inwestycyjnym.
Nasza działalność w zakresie prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych obejmuje m.in.

OPRACOWYWANIE MIEJSCOWYCH PRZEPISÓW URBANISTYCZNYCH.

Przygotowywany Kodeks Urbanistyczno-Budowlany przewiduje wprowadzenie nowej kategorii uproszczonego planowania urbanistycznego w gminach określonej jako miejscowe przepisy urbanistyczne.
Bazując na doświadczeniach pracy w jednostkach administracji publicznej, współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz pracy naukowej w Polsce i USA, jako pierwsza firma w Polsce oferujemy samorządom gminnym przygotowywanie miejscowych przepisów urbanistycznych w oparciu Kody Form Przestrzennych zgodnie z ideami ruchu Nowej Urbanistyki [tu link do Karty NU] (New Urbanism)

WYKONYWANIE EKSPERTYZ I SPECJALISTYCZNYCH OPINII

Jedną ze specjalności firmy są prace analityczne i eksperckie w zakresie planowania przestrzennego i konserwacji zabytków. W oparciu o specjalistów najwyższej klasy, pracowników wyższych uczelni, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego i konserwacji zabytków przygotowujemy dla potrzeb postępowania administracyjnego i sądowego ekspertyzy konserwatorskie i ekspertyzy urbanistyczne.

OBSŁUGĘ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W BUDOWNICTWIE I PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Ten zakres działalności obejmuje przygotowanie wniosków o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, legalizacja samowoli budowlanych, prowadzenie korespondencji urzędowej z organami administracji publicznej oraz obsługę procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego

DORADZTWO PROJEKTOWE

Szeroko pojęte doradztwo projektowe obejmuje m.in. reprezentowanie interesów inwestora w kontaktach z projektantami, ocenę projektów pod kątem zgodności z przepisami ogólnymi i lokalnymi, wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań projektowych.

NADZÓR INWESTORSKI

W procesie inwestowania bardzo ważnym czynnikiem jest prawidłowo i profesjonalnie prowadzony nadzór inwestorski (zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane), który obejmuje reprezentowanie interesów inwestora na budowie, nadzorowanie przebiegu inwestycji, ewentualnie kontrolę rozliczeń budowlanych.