Ekspertyzy architektoniczne  jako ocena jakości budynku

Ekspertyza architektoniczna to nic innego, jak forma oceny eksperta (może być nim architekt, lub inny specjalista , odpowiednio powołany), którego opinia może sugerować lub potwierdzić ewentualne zmiany, które należy przedsięwziąć w planowanych lub gotowych inwestycjach.

Ekspertyzie architektonicznej, można poddać każdą formę inwestycji. Największy nacisk, kładzie się jednak na ekspertyzę budynków zagrożonych. Są to takie obiekty których konstrukcja lub struktura, może sugerować, iż jego prawidłowe użytkowanie, może być zagrożone, lub zwyczajnie niemożliwe.

Taka ekspertyza, ma nie tylko wykluczyć błędy, ale też nakierować inwestora, w jakim kierunku powinien przedsięwziąć pracę, aby szybko i sprawnie wyeliminować potencjalne błędy.

Ekspertyza architektoniczna, co audytujemy?

Obiektów które można poddać ekspertyzie architektonicznej jest bardzo wiele. Często można się spotkać z sytuacją, że zupełnie nowy, świeżo oddany do użytku budynek, powinno się takiej ekspertyzie architektonicznej poddać.

Ekspertyzie architektonicznej mogą podlegać:

  • obiekty wielkopowierzchniowe (ekspertyzy architektoniczne są przygotowywane pod kontem: wytrzymałościowym, energochłonnym, formalnym, etc.)
  • obiekty przemysłowe bądź użyteczności publicznej (podobnie jak w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych ekspertyza architektoniczna może być przygotowana w bardzo szerokim zakresie),
  • budynki prywatne, każdego typu, włącznie z nowymi (oddanymi świeżo do użytku) lub też zabytkowymi,

Ekspertyzy architektoniczne, niezbędne forum bezpieczeństwa

Nadrzędnym celem ekspertyzy architektonicznej, powinno być bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Chyba nikogo nie trzeba uświadamiać, jak w przypadku budownictwa jest to ważne.

Warto jednak pamiętać, że owa ekspertyza architektoniczna ma także na celu samo zbadanie jakości wykonania oraz stanu technicznego danego obiektu.

Nasi eksperci wykonają dokładną ekspertyzę architektoniczną, pod każdym kątem, i dla każdego typu, bądź rodzaju obiektu. Audytujemy budynki, zarówno pod kontem bezpieczeństwa, stanu technicznego jak i funkcjonalności oraz użyteczności.