Smart Code jest kodeksem form przestrzennych, który inkorporuje zasady Inteligentnego Rozwoju Przestrzennego oraz ruchu Nowej Urbanistyki. Stanowi ujednolicone przepisy, odnoszące się do rozwoju na wszystkich szczeblach projektowania – od planowania regionalnego aż do oznakowania budynków.

Smart Code 9.2  – modelowy Kod Form Przestrzennych

Po raz pierwszy w Polsce podejmujemy próbę stosowania w projektach urbanistycznych oraz przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. Smart Code. Jest to modelowe narzędzie planistyczne oparte o kody form przestrzennych, przygotowane do aplikacji w różnych miejscach i warunkach.  Smart Code został stworzony w pracowni DPZ i jest swego rodzaju polskim wkładem w rozwój urbanistyki światowej – współautorką jest Elizabeth Plater-Zyberk, córka polskich emigrantów, która wraz z mężem Andresem Duany  zapoczątkowała odrodzenie tradycyjnej urbanistyki w USA w projekcie Seaside na Florydzie. Smart Code powstał w 2003 roku i od tamtej pory jest permanentnie udoskonalany, obecnie w użyciu jest jego dziesiąta wersja –Smart Code 9.2.

Od 2010 roku Smart Code ma formę oprogramowania open source i jest do pobrania na stronie http://transect.org/codes.html
Natomiast nasza firma jako jedyna w Polsce oferuje polskie tłumaczenie i kalibrację tego dokumentu do warunków lokalnych. Powstaje również podręcznik stosowania tego dokumentu w praktyce, a wkrótce uruchomione zostaną szkolenia na temat  aplikacji i kalibracji kodów form przestrzennych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.