Według ustawy o ochronie zabytków nadzór konserwatorski jest obowiązkowy  podczas prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach historycznych wpisanych do rejestru zabytków.

Stworzenie dokładnego projektu konserwatorskiego, jest preludium przed podjęciem wszelkiego rodzaju prac, z zakresu konserwacji. W tym wypadku niezbędne jest:

  • wykonanie inwentaryzacji (szczególnie opisowej),
  • ocena stanu obiektu, jego problemów i całej strony technicznej,
  • przeprowadzenie badań, celem późniejszego doboru materiałów, które mają posłużyć do wykonania prac konserwatorskich.

Projekty konserwatorskie – oferta

Nasze doświadczenie pracy naukowej w Zakładzie Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Urbanistyki, doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora miejskiego oraz ukończenie specjalistycznych studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej,

Ze względu na specyfikę prac budowlanych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych wskazane jest zaangażowanie inspektora do nadzorowania budowy również w przypadku obiektów historycznych  które nie wymagają ustanowienia nadzoru konserwatorskiego z mocy prawa – budynków w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nadzór konserwatorski – oferta

Nasza firma oferuje pełnienie nadzoru konserwatorskiego połączonego z przygotowywaniem wszelkich dokumentów poprzedzających prowadzenie robót budowlanych lub innych czynności na obiektach zabytkowych, a także doradztwo w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację prac konserwatorskich.

Wieloletnie doświadczenie projektowe, praca naukowa w Zakładzie Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ oraz na stanowisku miejskiego konserwatora zabytków, a także ukończone specjalistyczne studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, pozwalają na profesjonalne przygotowywanie projektów konserwatorskich na najwyższym poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Skontaktuj się w sprawie kosztów projektów konserwatorskich.