Projekty budowlane a Unia Europejska

Nowelizacja przepisów dotyczących form projektu budowlanego, została poprzedzona wprowadzeniem dyrektywy Parlament Europejskiego z dnia 19.05.2010. Jej zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu tak zwanej: charakterystyki energetycznej budynku. Innymi słowy ma ona na celu:

Wprowadzenie racjonalniejszego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych.

W praktyce, oznacza to iż dostawy energii, powinny być oparte o źródła odnawialne, oraz o tak zwaną kogenerację, czyli jednoczesnego wykorzystania energii elektrycznej i ciepła użytkowego na przykład z elektrociepłowni.

Projekt budowlany, musi też zakładać wykorzystanie pomp ciepła, bądź innych pochodnych systemów obiegu energii cieplnej.

Praktyczne zastosowanie nowych przepisów dotyczących projektów budowlanych

Unie Europejska, coraz większy nacisk kładzie na ochronę środowiska oraz zapobieganiu efektowi cieplarnianemu. Jest to działanie uzasadnione, choć przepisy nowej ustawy (w Polsce od 3.10.2013) są dużo bardziej wymagające od poprzedniej.
Nowe przepisy mają trzy zasadnicze podłoża funkcjonalności :

  • ekonomiczną (oszczędności finansowe, przy stosowaniu tańszych ‘odnawialnych’ materiałów grzewczych oraz samej wydajniejszej eksploatacji urządzeń),
  • techniczną (wprowadzenie tak zwanych systemów całościowych, takich jak pompy ciepła, które generują ciepło i energię na cały budynek),
  • środowiskową (generowanie mniejszej emisji Co2, do środowiska naturalnego).

Pomożemy przy pełnej realizacji projektu budowlanego

Unijna dyrektywa, wymagać będzie od potencjalnych architektów położenia większego nacisku na plany związane z dostosowaniem ich projektu do wymogów środowiskowych. Nasze doświadczenie w tym zakresie, pomoże Państwu, w uzyskaniu kompleksowej wiedzy na temat:

  • przepisów związanych z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z dnia 2013r., poz.762)
  • pełnej charakterystyki rzeczowej owego projektu budowlanego w oparciu o wyżej wymienione przepisy,
  • uzyskania zgód, pozwoleń oraz zatwierdzeniu owego projektu budowlanego.