Co to takiego, urbanistyczny projekt realizacyjny?

Współpraca na linii inwestor – gmina, bardzo często była blokowana, przez różnego rodzaju przepisy, często niespójne, co to roli jaką gmina powinna obrać, w przypadku pojawienia się konkretnego przedsiębiorcy. Obecnie, możliwa jest współpraca gminy i beneficjenta w ramach urbanistycznego projektu realizacyjnego.

Jest to przepis w myśl którego inwestor, występuje do gminy o sporządzenie planu miejscowego. Gmina, jako podmiot decyzyjny ustosunkowuje się do ewentualnej koncepcji, i podejmuje decyzję.

Interes społeczny a urbanistyczny projekt realizacyjny

Czasami wystarczy dobrze poznać gminę i jej mieszkańców, aby dokładnie rozeznać się w interesie, jakim się kieruje. W przypadku inwestycji urbanistycznych, zrobienie odpowiedniego projektu, w wielu przypadkach kończy się sukcesem w negocjacjach z lokalnymi władzami. Jeśli zatem zrobimy odpowiedni projekt w oparciu o :

  • Dokładną charakterystykę przedsięwzięcia (wzmocnioną szczegółowymi planami),
  • Harmonogram prac (tu bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie, początku i końca inwestycji),
  • Planowane utrudnienia (ma to szczególne znaczenie przy konsultacjach społecznych, które niejednokrotnie gminy przyprowadzają),
  • Podział kosztów (jeśli jakieś gmina, lub inna jednostka samorządowa miała by ponieść, musimy to bardzo dokładnie uwzględnić).

 

Urbanistyczny projekt realizacyjny – dobrze sprzedaj swój pomysł

Gmina w przypadku niezgodności interesu swojego, lub swoich mieszkańców, bywa, że odstępuje od realizacji projektu. Dlatego tak ważne jest, aby urbanistyczny projekt realizacyjny, było oparty o rzeczowe informacje, i był w stanie odpowiedzieć na każde ewentualne pytania różnych podmiotów.

Dlatego właśnie, serdecznie zapraszamy do korzystania z doświadczenia naszych architektów i urbanistów. Ich rzeczowa wiedza, pozwoli dokładnie sprecyzować Państwa wizję, w oparciu o cele jakimi kieruje się każda ze stron.