architektura tradycyjnaArchitektura tradycyjna – jej bezcenne wartości

Dążenie do doskonałości – choć niemożliwe do osiągnięcia, powinno być celem działań. Na tym właśnie stwierdzeniu opierają się nasi architekci.

Tradycja, to odniesienie się, także w architekturze, do ponadczasowych wartości. Szukanie inspiracji w tym co dobre i sprawdzone, przy jednoczesnym łączeniu nowoczesnej funkcjonalności, z ideą piękna i ponadczasowości, na której oparta jest architektura tradycyjna.

Nowoczesność + Tradycja

Podobnie jak w przypadku architektury nowoczesnej, architektura tradycyjna w swoim głównym założeniu opiera się na funkcjonalności. Dokładając do tego to co chcieliby Państwo zachować, ze swojej tradycji, możemy tworzyć dzieła, które staną się ponadczasowe.

Sama architektura tradycyjna zakłada nie tylko ustosunkowanie się do pewnych zwyczajów, ale też łączy ze sobą:

  • nowoczesną funkcjonalnością,
  • przywiązanie społeczne do pewnych norm lub skojarzeń historycznych,
  • obyczajowością w odniesieniu do lokalnych wspólnot lub ich kultury,
  • solidne rzemiosło, tradycyjne, dopasowanym do indywidualnych Państwa potrzeb.

 

Idea tożsamości architektonicznej

Trzymając się wzorców kulturowych i historycznych, dodając do nich ponadczasowe rozwiązania z technik budownictwa oraz wdrażając zasadę funkcjonalności – to wszystko da nam powstanie dzieła, które w pełni okaże się być dziełem architektonicznie tradycyjnym.

Inspiracji szukać możemy w różnych okresach lub miejscach. Bardzo silna tradycyjna tożsamość architektoniczna jest w takich krajach jak Japonia, Chiny, czy bliżej nas Szwajcaria lub Wielka Brytania. Nie oznacza to jednak, że w Polsce brakuje takich miejsce silnie związanych z budownictwem tradycyjnym.

Polska architektura tradycyjna

Natchnieniem dla Państwa pomysłów, może okazać się, zarówno Polska wieś, jak i miasto. Akurat na wsiach, tożsamość historyczna, jak i zastosowanie architektury tradycyjnej jest nieco większe, ze względu na wielopokoleniowe społeczeństwa tam żyjące. One właśnie wzorują się, nie tylko na tradycji kulturowej, ale także na architektonicznej, wykorzystując nowinki i wzory, stosowane z pokolenia na pokolenie.

Miasta polskie, głownie ich obrzeża, też coraz częściej przypominają tradycyjne budownictwo. Jego nacechowanie, staje się inspiracja, dla coraz większej rzeszy ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki naszym architektom, stanie się inspiracją, także dla Państwa.