Jedną ze specjalności firmy są prace analityczne i eksperckie w zakresie planowania przestrzennego i konserwacji zabytków. W oparciu o wiedzę specjalistów najwyższej klasy: pracowników wyższych uczelni, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i konserwacji zabytków przygotowujemy dla potrzeb postępowania administracyjnego i sądowego:

  • ekspertyzy konserwatorskie,
  • ekspertyzy urbanistyczne,
  • ekspertyzy techniczne

Szczególnym rodzajem opracowań są ekspertyzy konserwatorskie dotyczące wszelkiego rodzaju obiektów (jak również zespołów) zabytkowych: wpisanych do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków a także znajdujących się na terenach parków kulturowych i obszarach objętych ochroną konserwatorską.

Ekspertyzy konserwatorskie służą następującym celom:

  • Postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisu nieruchomości o rejestru lub gminnej ewidencji zabytków,
  • Ocenie stanu technicznego obiektu,
  • Badaniu zespołów i obiektów pod kątem historycznym i konserwatorskim,
  • Określanie zasad zarządzania obiektami zabytkowymi,
  • Planowaniu wszelakich prac budowlanych i remontowych w obiektach objętych ochroną konserwatorską,
  • Procesach o restytucję upaństwowionych w czasach PRL nieruchomości (dworó, kamienic, pałaców, etc.).

Przygotowujemy ekspertyzy konserwatorskie dla wszystkich rodzajów obiektów zabytkowych na poziomie dostosowanym do potrzeb klientów, zarówno tych indywidualnych, jak również firm i instytucji samorządowych.

Skontaktuj się w sprawie kosztów ekspertyz konserwatorskich.