Prawo budowlane przy budowie, rekonstrukcji, lub konserwacji obiektu prawidłowo i profesjonalnie. Nasza usługa jest tu poszerzona nie tylko o opiekę nad Państwa inwestycją, ale także na:

  • Zebraniu i złożeniu wszelkich dokumentów poprzedzających prowadzenie robót budowlanych lub innych czynności na obiektach zabytkowych,
  • Doradztwu prawnemu z zakresu architektury, urbanistyki, prawa budowlanego,
  • Kontroli końcowej, mającej na celu, stwierdzenie poprawności przeprowadzeniu inwestycji, lub odnalezieniu wad lub błędów przy jej realizacji.

 

Nadzór inwestorski, niezbędny przy:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku, nadzór inwestorski jest niezbędny między innymi przy:

  • Budowie obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej,
  • Pracach na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
  • Budowaniu budowli mostowych, wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,
  • Tworzeniu budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,
  • Budowie linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych.

Nasi nadzorcy do Państwa dyspozycji

Nasi inspektorzy posiadają wszelkie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Koordynujemy prace zarówno przy obiektach zabytkowych, jak i przy nowych inwestycjach.
Pomożemy Państwo, z każdym zagadnieniem związanym z prawem budowlanym, architektonicznym, czy przepisami z nimi związanymi.