Według ustawy o ochronie zabytków nadzór konserwatorski jest obowiązkowy  podczas prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach historycznych wpisanych do rejestru zabytków.  

Nadzór konserwatorski jest szczególną formą nadzoru inwestorskiego sprawowanego w obiektach zabytkowych.  Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego  ustanowienie osoby sprawującej nadzór konserwatorski jest obowiązkowe przy wszelkich pracach budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów.

Ze względu na specyfikę prac budowlanych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych wskazane jest zaangażowanie inspektora do nadzorowania budowy również w przypadku obiektów historycznych  które nie wymagają ustanowienia nadzoru konserwatorskiego z mocy prawa – budynków w gminnej ewidencji zabytków lub objętych ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nadzór konserwatorski – oferta

Obowiązki inspektora podczas sprawowania nadzoru konserwatorskiego nie różnią się zasadniczo od obowiązków podczas „zwykłej” budowy, z wyjątkiem szczególnej dbałości o przestrzeganie technologii prac konserwatorskich i maksymalne zachowanie historycznej struktury zabytkowego budynku lub budowli podczas realizacji inwestycji.

Nasza firma oferuje pełnienie nadzoru konserwatorskiego połączonego z przygotowywaniem wszelkich dokumentów poprzedzających prowadzenie robót budowlanych lub innych czynności na obiektach zabytkowych, a także doradztwo w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację prac konserwatorskich.

Posiadane uprawnienia, doświadczenie pracy naukowej w Zakładzie Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ, długoletnia praktyka zawodowa (od 2000 roku), praca na stanowisku miejskiego konserwatora zabytków oraz ukończenie specjalistycznych studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, pozwalają na profesjonalne sprawowanie nadzoru  konserwatorskiego najwyższej jakości.

Koszt prowadzenia nadzoru konserwatorskiego: od 800zł + VAT miesięcznie