Konserwacja zabytków architektury – praca dla pasjonatów

konserwacja zabytków architekturyKonserwacja zabytków architektury, jest zajęciem, wymagającym precyzji, czasu, zaangażowania, oraz cierpliwości. Nie można też zapomnieć o posiadaniu wiedzy, w tym przypadku, bardzo szerokiej z zakresu historii sztuki, architektury czy urbanistyki. Często praca konserwatorów trwa latami, i bywa poprzedzona szeregiem prac przygotowawczych takich jak:

  • odszukiwaniem materiałów do rekonstrukcji w archiwach,
  • ocena stanu danego obiektu, często ekspertyzy i diagnozy uszkodzeń, są czasochłonne, ze względu na różnorodność owych zniszczeń,
  • zdobyciem niezbędnych materiałów, które posłużą od strony technicznej, do przeprowadzenia konserwacji.

 

Konserwacja zabytków architektury, różnorodność pracy

Zadanie powierzane konserwatorowi zabytków architektury, są ogromnie szerokie, i w żadnym wypadku nie można ich sprowadzić tylko do samego zabezpieczania obiektu. Konserwator, to dziś najczęściej: historyk, architekt, antropolog, bądź muzealnik. Często siły tych zawodów muszą się łączyć w celu jak najdokładniejszej oceny skali problemu, i jej diagnozy która danemu obiektowi miałaby pomóc przetrwać próbę czasu. Prócz wspomnianych prac przygotowawczych oraz zabezpieczania obiektu należy tu wyróżnić:

  • restaurowanie, mające na celu odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów.
  • rekonstrukcję, ma ona miejsce, gdy obiekt nie istnieje, lub jest skrajnie zniszczony, a jego odtworzenie, możliwe jest dzięki dostępnym planom, projektom, bądź fotografiom.
  • zabezpieczenie obiektu, przed jego dalszą degradacją oraz niszczeniem.

 

Konserwacja zabytków, nasze osiągnięcia

Sama w sobie działalność na rzecz kultury, jest bardzo często żmudna i trudna. W przypadku konserwacji zabytków architektury, trzeba tu też mówić o pasji – obudowy, potrzeby dbania, czy chęci zachowawczości.

Nasza firma ma na swoim koncie kilkanaście zrealizowanych inwentaryzacji, programów i projektów konserwatorskich, specjalizujących się szczególnie w architekturze drewnianej.

Oferujemy Państwu również przygotowanie ekspertyz konserwatorskich oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego w obiektach zabytkowych.