Projekt zagospodarowania fragmentu centrum Łodzi – warsztaty Zszywanie Łodzi 2012